Psychosociale therapie

Heb je gevoelens die je moeilijk kunt plaatsen? Loop je steeds tegen hetzelfde aan? Heb je iets meegemaakt dat je leven heeft veranderd? Wil de stress maar niet stoppen? Of ben je iets of iemand verloren? Dan is het goed om hulp te vragen. Daar ben ik voor, omdat ik veel ervaring heb bij deze situaties. Want daar waar jij misschien niet ziet hoe je verder kan, zie ik dat meestal wel.

Ik, psychosociaal therapeut Jasper Jobse, begeleid je in mijn praktijk in Arnhem. Ik werk met veerkracht in mensen. Samen zoeken we uit wat er aan de hand is. We kijken in welke richting de oplossing ligt en dan lopen we die kant op. Wanneer je weer het gevoel hebt dat je het alleen kunt en wilt, nemen we afscheid.

Je moet het wel zelf doen, maar je hoeft het niet alleen te doen.

Wat is psychosociale therapie?

Psychosociale therapie is een vorm van therapie die gaat over het psychische en het sociale in een mens. Kortweg over hoe je met jezelf en met andere mensen omgaat in het hier-en-nu. Anders dan de naam misschien doet vermoeden, is deze vorm van therapie bedoeld voor geestelijk gezonde mensen. Voor mensen die weliswaar tijdelijk een probleem kunnen hebben, maar over voldoende veerkracht beschikken om er (samen met iemand) uit te komen. Je hebt dan ook geen verwijzing van je huisarts nodig.

Kennismakingsgesprek therapie Arnhem

We beginnen met een afspraak van een uur. Het eerste half uur daarvan is een kennismaking. Daarin bekijk ik wat ik voor je kan betekenen en maak ik een globale schatting van het aantal sessies dat we nodig zullen hebben. Dat varieert van drie tot tien sessies.

Wanneer we besluiten met elkaar te gaan werken, maken we het uur vol en is dat onze eerste sessie. Wanneer we in het eerste half uur besluiten niet met elkaar te gaan werken, nemen we afscheid en breng ik geen kosten in rekening.

Werkwijze therapie Arnhem

Button naar pagina reacties psychosociale therapieWe starten de therapie met het precies onderzoeken van je klacht, vraag of probleem. Ik luister, voel met je mee en zoek uit waar het precies over gaat. Soms blijkt de oplossing in een richting te liggen waar je zelf nog niet aan gedacht had.

Als ons doel helder is, gaan we op een andere manier kijken naar je probleem, situatie of relatie. Dat doen we in gesprek, door ervaringsoefeningen en soms geef ik je ook opdrachten mee.

We zien elkaar meestal om de twee weken. Het is mijn ervaring dat dat de beste tijd is om de sessies te laten ‘landen’. Als het weer beter met je gaat of je hebt voldoende nieuwe stappen gezet en je kunt alleen verder, dan zijn we klaar.

Erkenning van de therapie Arnhem

Logo beroepsvereniging NVPA

Jerphaas is erkend door de beroepsvereniging voor psychosociaal therapeuten (NVPA). Dat betekent dat het mogelijk is (een deel van) de sessies vergoed te krijgen wanneer je aanvullend verzekerd bent. Op de website van het NVPA kun je bekijken hoeveel je zorgverzekeraar bijdraagt.

Kosten

€ 130,- per sessie (vrijgesteld van btw).
Button naar contactpagina / contactformulier


Corona update: Jerphaas is een erkend therapeut en geregistreerde onderwijsinstelling. Dat betekent dat alle groepsactiviteiten en één op één sessies bij de huidige corona maatregelen doorgang kunnen vinden. We volgen de basisadviezen; hygiëne, afstand en ventilatie. Je hoeft géén mondkapje op of QR-code te tonen. We gaan uit van persoonlijke verantwoordelijkheid en zorgvuldigheid ten aanzien van jezelf, je eigen gezondheid en in relatie tot anderen.