Nieuwsberichten met als sleutelwoord: erkenning

Je vindt hier de nieuwsberichten van Jerphaas die geïndexeerd zijn op het woord: erkenning

Eerste module opleiding familieopstellingen erkend als beroepsscholing

Geplaatst op 11 juli 2013

Logo Stichting Keurmerk BeroepsscholingenDe eerste module opleiding familieopstellingen en systemisch werken is erkend door de Stichting Keurmerk Beroepsscholingen (SKB ®).

De SKB is een certificerende organisatie op het gebied van opleidingen en bij- en nascholingstrajecten op minimaal HBO-niveau. De eerste module van de opleiding familieopstellingen en systemisch werken is erkend en gecertificeerd voor 90 studie-uren.

Ook betekent dit dat collega therapeuten en coaches die de opleiding volgen, de studie-uren kunnen meetellen voor hun beroepsvereniging in het kader van bij- en nascholing.

Jerphaas is een NVPA erkende praktijk

Geplaatst op 1 december 2010

nvpa-grootNa 4 jaar opleidingen en 3 jaar praktijkervaring is het eindelijk zover. De praktijk is op 1 december 2010 erkend door het NVPA (Nederlands Verbond van Psychologen, Psychotherapeuten en Agogen).

“Het NVPA is een professionele beroepsvereniging voor therapeuten die werken binnen de geestelijke gezondheidszorg. Het NVPA is opgericht in 1975 en richt zich vooral tot de goed opgeleide therapeuten die, hoe verschillend ze ook werken, samen willen blijven zoeken naar wat hen verbindt, en naar waar het in hun leven en werken met mensen echt om gaat. Professionele deskundigheid, kennis van de menselijke levensloop als zinvol gebeuren en ervaringsdeskundigheid, zijn belangrijke uitgangspunten binnen het NVPA.”

Voor mij als coach betekent de erkenning vooral een erkenning van mijn werk, ervaring, inzet en opleidingen. Voor cliënten betekent het dat gesprekken voortaan deels vergoed kunnen worden door verschillende verzekeraars. Lees meer over de NVPA.

Basiscursus DSM IV

Geplaatst op 28 januari 2010

afbeelding boek DSM-IVVandaag start ik met een basiscursus DSM IV in Amersfoort. DSM IV (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) is het wereldwijd gebruikte handboek voor diagnose van psychische aandoeningen. Simpel gezegd is het een beschrijving van alle mogelijke psychische ziekten en stoornissen.

In deze cursus leer ik hoe de DSM IV gebruikt wordt, uit welke onderdelen hij bestaat en hoe ik deze kan herkennen. Ook leer ik een eenvoudige diagnose stellen en leer ik werken met het begrip ik-sterkte (persoonlijke draagkracht), dat belangrijk is in het bepalen van de juiste behandelingswijze.

Waarom volg je zo’n cursus als coach?

De reden is tweeledig. Ik begin met de belangrijkste. Wanneer ik een beter beeld heb van ziekten en stoornissen, kan ik beter oordelen of ik iemand wil of moet doorverwijzen. Wanneer ik niet doorverwijs kan ik beter bepalen op welke wijze ik ga coachen.

De tweede reden heeft met erkenning door een beroepsorganisatie te maken. Wanneer ik deze cursus met goed gevolg afrond, kan ik en mijn praktijk erkend worden door het NVPA (het Ned. Verbond van Psychologen, Psychotherpeuten en Agogen). Deze erkenning is een kwaliteitskenmerk. En de erkenning maakt het mogelijk dat gesprekken deels door ziektekostenverzekeraars vergoed kunnen gaan worden. Midden 2010 hoop ik bij het NVPA op gesprek te mogen komen.