Ethische code en klachten

Jerphaas is deelnemer aan de Ethische Code van Phoenix opleidingen te Utrecht. Dat betekent dat ik, Jasper Jobse, aanspreekbaar ben op menswaardig handelen en werk volgens deze code. En het betekent dat ik verbonden ben aan de klachtencommissie die bij deze ethische code hoort.

De ethische code is hier in te zien (opent als pdf in nieuw venster).

Wat te doen bij een klacht?

Bij klachten kun je je schriftelijk richten tot:

Phoenix Opleidingen
t.a.v. Ethische code en klachtencommissie
Raiffeisenlaan 26 A
3571 TE Utrecht