Erkenningen en registraties

Jerphaas is erkend door de beroepsvereniging voor gespecialiseerde psychosociaal therapeuten (NVPA) en opgenomen in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO) en HBO Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ).

De eerste module van de opleiding familieopstellingen is erkend door het Keurmerk Beroepsscholingen voor de Psychosociale en Geestelijke Gezondheidszorg (SKB) op post-HBO niveau.

NVPA

Logo NVPA

Het NVPA is een beroepsvereniging met 1600+ leden. Elke therapeut heeft zijn eigen specialisme en vakgroep bij de NVPA. Voor Jerphaas is dat familieopstellingen & systemisch werken. De NVPA is opgericht in 1975 en richt zich op goed opgeleide therapeuten die, hoe verschillend ze ook werken, samen blijven zoeken naar waar het in het leven en het werken met mensen echt om gaat. Professionele deskundigheid, kennis van de menselijke levensloop als zinvol gebeuren en ervaringsdeskundigheid, zijn belangrijke uitgangspunten.

“Het leven dient voorwaarts geleefd te worden en achterwaarts begrepen.”
Søren Kierkegaard

Erkenning door het NVPA betekent dat de sessies bij Jerphaas deels vergoed worden wanneer je aanvullend verzekerd bent. Kijk op de website van het NVPA voor een overzicht van de vergoedende verzekeraars.

CRKBOlogo CRKBO

Jerphaas is een geregistreerde onderwijsinstelling voor beroepsonderwijs.

Het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO) heeft Jerphaas beoordeeld en goed bevonden op: de kwaliteit van de organisatie, docenten, voorlichting, uitvoering, examinering, contracten, klachtenregeling en betalings- en leveringsvoorwaarden.

SKB

logo SKB

Onze eerste module van de opleiding familieopstellingen is erkend door het Keurmerk Beroepsscholingen voor de Psychosociale en Geestelijke Gezondheidszorg (SKB) op post-HBO niveau.

RBCZ

logo RBCZ

Jerphaas is ook opgenomen in het HBO Kwaliteitsregister vakbekwame Therapeuten in de Complementaire Zorg, de RBCZ.