Opleiding familieopstellingen en systemisch werken

icon opleiding familieopstellingen en systemisch werken

Opleiding familieopstellingen en systemisch werken

De opleiding familieopstellingen en systemisch werken is een intensieve basisopleiding van twaalf dagen waarin je professioneel systemisch leert waarnemen, begeleiden en opstellen.

Het uitgangspunt van de opleiding familieopstellingen zijn de vier basisprincipes in het systemisch werken. Je leert deze basisprincipes op verschillende cognitieve niveaus herkennen bij jezelf en bij anderen. Je leert op verschillende manieren systemisch interveniëren. Als afsluiting van de opleiding ga je zelf onder supervisie een opstelling begeleiden.

Dit is het vierde jaar dat we de opleiding geven, we starten op donderdag 18 september 2014.

Visie opleiding familieopstellingen en systemisch werken

Jouw eigen systeem van herkomst heeft je gevormd tot wie je bent. Systemisch kunnen waarnemen bij de ander, begint met het ervaren en begrijpen van je eigen systeem. Dat is jouw interne referentie, je vertrekpunt.

In deze opleiding leer je systemisch waarnemen met jezelf als instrument en leer je te verblijven in het lege midden. Je leert onderscheid maken tussen wat van jouw systeem is en wat van het systeem van de ander is. Je leert hoe kunt meevoelen, zonder mee te lijden.

Doelgroep

Eerste basisprincipe: Erkennen wat er isDe opleiding familieopstellingen is een opleiding voor mensen die vakkundig systemisch willen leren waarnemen en ervaring willen opdoen in de verschillende manieren van systemisch werken en opstellen. De opleiding is met name bedoeld voor mensen die werkzaam zijn (of willen zijn) in het begeleiden van mensen, zoals hulpverleners, therapeuten, coaches en managers. Maar ook mensen die hun eigen systeem op diepgaander niveau willen onderzoeken zijn van harte welkom.

De opleiding staat open voor iedereen die aan minimaal een dagworkshop familieopstellingen heeft deelgenomen, bij Jerphaas of elders. Wanneer je elders ervaring met systemisch werken hebt opgedaan, volgt een kort kennismakingsgesprek. Dit gesprek heeft als doel de mate van aansluiting bij de opleiding te onderzoeken. Tweede basispcincipe: Erbij horen

Structuur opleiding familieopstellingen

De opleiding bestaat uit zes modules. De eerste vier modules zijn blokken van twee dagen, waarin werken we met de vier systemische basisprincipes, het genogram, het openingsinterview, het lege midden en het gebruik van idiomen (de zinnen die je representanten laat zeggen). De vijfde module is een dag supervisie. De zesde module is een driedaagse testing waarin iedereen onder begeleiding zelf een opstelling leidt. De opleiding is als volgt opgebouwd:

Inhoud opleiding

Derde basisprincipe: Ordening De eerste vier modules besteden we aan het doen van ervarings-oefeningen die je vertrouwd maken met de basisprincipes en het lege midden. Je leert de basisprincipes herkennen en je ervaart en voelt hoe het is met ze te werken. De oefeningen vormen een combinatie van ontwikkelingspsychologie en systeemdynamiek. In module vier tot en met zes brengen we de grotere opstelling in beeld. Je leert je hoe je de basisprincipes herkent in het openiningsinterview, een opstelling start en vervolgens het begeleiden en afronden van een opstelling. Het uitgangspunt daarbij is steeds: als begeleider ben je je eigen waarnemend instrument. In de opleiding komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Wie behoort er tot het familiesysteem en wie niet?
 • Wat is een verstrikking?
 • Wat behoort tot de systeemdynamiek en wat niet?
 • Vertrouwd raken met het ‘lege midden’
 • Primaire, secundaire en tertiaire emoties
 • De onderbroken uitreiking
 • Het herkennen van lichaamstaal, ademhaling en oogbewegingen
 • Taalgebruik, idiomen en ervaren welke woorden helen
 • Contact en verbinding maken met de cliënt en zijn vraag
 • Het maken en lezen van een genogram
 • Sleutelpersonen herkennen
 • Ontwikkelingspsychologie in relatie tot systemisch werken

Werkwijze

Vierde basisprincipe: Balans in geven en nemenWanneer je systemisch wilt leren waarnemen, is het van groot belang dat je je eigen plek binnen je systeem van herkomst kent én neemt. Binnen de opleiding familieopstellingen is hier veel aandacht voor. We werken afwisselend met theorie en praktijk. Van jou als deelnemer wordt gevraagd dat je persoonlijke casuïstiek inbrengt.

Cursusmateriaal

Je ontvangt een reader met daarin een overzicht van de onderwerpen per dag, het vooraf te lezen lesmateriaal over systemisch werk, verschillende artikelen en een overzicht van boeken die er over systemisch werken in de Nederlandse taal verkrijgbaar zijn.

Werktijden en data

De opleiding bestaat uit zes modules. De dagen duren van 9:30 tot 17:00 uur.

Studiebelasting opleiding

Button naar reacties opleiding familieopstellingen en systemisch werkenDe opleiding familieopstellingen en systemisch werken bestaat uit 12 dagen scholing, vier maal 4 uren intervisie, ongeveer 10 uur huiswerkopdrachten en 24 uren literatuurstudie. Je kunt rekenen op een gemiddelde studiebelasting van 120 uur verspreid over zeven maanden. Met betrekking tot de literatuur kun je veel al in het voren lezen. Op de tweede dag van de opleiding plan je met de groep gezamenlijk de intervisie bijeenkomsten tussen de modules.

Toetsing en certificering

De te lezen literatuur wordt getoetst door middel van een opdracht. Daarnaast maak je een genogram van je eigen systeem van herkomst, en in de laatste module begeleid je één opstelling onder supervisie. Wanneer je voor de opdrachten gemiddeld een voldoende scoort en je de opleidingsdagen en de supervisie aanwezig bent geweest, ontvang je een certificaat.

Trainers, locatie en groepsgrootte

Foto Janneke Robers ronde foto Jasper Jobse De opleiding familieopstellingen en systemisch werken wordt gegeven door Jasper Jobse en Janneke Robers.

De opleidingslocatie is In de Weerd in het centrum van Arnhem. In de Weerd ligt op 5 minuten lopen van NS station Arnhem en is goed bereikbaar per auto.

Het minimum aantal deelnemers aan de opleiding is 8, het maximum is 16 deelnemers.

Erkenning opleiding

De opleiding is erkend door de Stichting Keurmerk Beroepsscholingen voor de Psychosociale en Geestelijke Gezondheidszorg (SKB ®) op post-hbo niveau.

 • Een helder overzicht, duidelijke opbouw en het onder supervisie begeleiden van een opstelling is een gedegen afsluiting – SKB

Kosten opleiding familieopstellingen

De deelnamekosten zijn € 2450,- Voor particulieren is dit bedrag inclusief 21% btw, voor bedrijven exclusief. Betaling in termijnen is mogelijk. Wanneer je je voor 1 juli 2014 inschrijft ontvang je € 150,- korting op het deelname bedrag.

Bij de deelnamekosten zijn inbegrepen: een persoonlijke reader met daarin de te lezen literatuur, iedere dag een goed verzorgde lunch met soep, gedurende de gehele dag koffie, thee en frisdrank, en een opleidingscertificaat bij afronding.


Inschrijfformulier

Ik neem deel op aan de opleiding familieopstellingen 2014 :

Voor- en achternaam
*

 Man Vrouw *

Deelnametarief:
 Werknemer/Ondernemer Particulier *

Bedrijfsnaam (indien van toepassing)

Adres
*

Postcode
*

Woonplaats
*

Telefoon
*

E-mail
*

Welke ervaring heb je met systemisch werk?
*

Slik je medicijnen die de psyche beinvloeden:
 Ja Nee *

Ben je op dit moment in (psycho)therapie:
 Ja Nee *

Voor de lunch gaat mijn voorkeur uit naar:
 Vegetarisch Vlees Geen voorkeur

Opmerkingen

Ik ga akkoord met de Algemene Voorwaarden
(link opent in nieuw venster).