Basisopleiding familieopstellingen en systemisch werken

Basisopleiding familieopstellingen en systemisch werken

basisopleiding familieopstellingenDe basisopleiding familieopstellingen en systemisch werken is een intensieve erkende opleiding van zes dagen. In deze opleiding leer je de fundamenten van het professioneel systemisch waarnemen.

Het uitgangspunt van de basisopleiding familieopstellingen zijn de vier basisprincipes in het systemisch werken. Je leert deze principes op verschillende niveaus herkennen en op verschillende manieren systemisch interveniëren. Als afsluiting van de opleiding ga je zelf onder supervisie een familieopstelling begeleiden.

De basisopleiding start op donderdag 24 september 2015.

Visie opleiding familieopstellingen en systemisch werken

Jouw eigen systeem van herkomst heeft je gevormd tot wie je bent. Systemisch kunnen waarnemen bij de ander, begint met het ervaren en begrijpen van je eigen systeem. Je eigen systeem is je referentiekader. Het is de bron van waaruit je waarneemt en werkt.

In deze basisopleiding familieopstellingen leer je systemisch waarnemen met jezelf als instrument en te werken met het ‘lege midden’. Je leert onderscheid maken tussen wat van jouw systeem is en wat van het systeem van de ander is. Je leert wat het betekent om mee te voelen, zonder mee te lijden.

Doelgroep

De opleiding is geschikt voor mensen die zich, persoonlijk of beroepsmatig, de beginselen van het opstellen eigen willen maken. En de bereidheid hebben zijn of haar systeem op diepgaander niveau te onderzoeken.

Cursisten zijn mensen die werkzaam zijn (of willen zijn) in het begeleiden van mensen, zoals hulpverleners, therapeuten, coaches en managers. En mensen die hun eigen systeem op diepgaander niveau willen onderzoeken.

De opleiding staat open voor iedereen die aan minimaal een dagworkshop familieopstellingen heeft deelgenomen, bij Jerphaas of elders.
Wanneer je elders ervaring met systemisch werken hebt opgedaan, volgt een kort kennismakingsgesprek. Dit gesprek heeft als doel de mate van aansluiting bij de opleiding te onderzoeken.

Structuur basisopleiding familieopstellingen

De opleiding duurt zes dagen en bestaat uit drie modules van twee dagen. De eerste twee modules hebben de vier systemische basisprincipes als onderwerp. De derde module besteden we aan het vraaggesprek en het opstellen zelf. De opleiding is als volgt opgebouwd:

 • Eerste module
 • Dag 1: Erkennen wat er is
 • Dag 2: Erbij horen
 • Tweede module
 • Dag 3: Ordening
 • Dag 4: Balans geven en nemen
 • Derde module
 • Dag 5: Onder supervisie opstellingen begeleiden
 • Dag 6: Onder supervisie opstellingen begeleiden

Inhoud opleiding

Tweede basispcincipe familieopstellingen: Erbij horenEerste basisprincipe familieopstellingen: Erkennen wat er isDe eerste twee modules besteden we aan het doen van ervarings-oefeningen die je vertrouwd maken met de basisprincipes.  Je leert de basisprincipes herkennen en met ze werken. Zowel cognitief, emotioneel als met het lijf. De oefeningen vormen een combinatie van ontwikkelingspsychologie en systeemdynamiek. 

In de derde module begeleid je zelf een opstelling onder supervisie. Je laat zien hoe je de basisprincipes herkent in het openingsinterview, start met het opstellen, het begeleiden en het afronden van een opstelling.

Het uitgangspunt in de opleiding is dat je als begeleider je eigen waarnemend instrument bent.

In de opleiding komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Wie behoort er tot het familiesysteem en wie niet?
 • Wat is een verstrikking en hoe werkt het geweten?
 • Wat behoort tot de systeemdynamiek en wat niet?
 • Vertrouwd raken met het lege midden
 • De onderbroken uitreiking
 • Het herkennen van lichaamstaal, ademhaling en oogbewegingen
 • Taal- en idioom gebruik, ervaren welke woorden helen
 • Contact en verbinding maken met je cliënt en zijn vraag
 • Het maken en lezen van een genogram
 • Sleutelpersonen herkennen
Na de opleiding ben je in staat eenvoudige opstellingen te leiden. Je kent en herkent de basisprincipes, en kunt systemische interventies plegen in coaching of therapie.

Werkwijze

Vierde basisprincipe familieopstellingen: Balans in geven en nemenDerde basisprincipe familieopstellingen: OrdeningWanneer je systemisch wilt leren waarnemen, is het van groot belang dat je je eigen plek binnen je systeem van herkomst kent én neemt. Binnen de basisopleiding familieopstellingen is hier veel aandacht voor. We werken afwisselend met theorie en praktijk. Van jou als deelnemer wordt gevraagd dat je persoonlijke casuïstiek inbrengt.

Cursusmateriaal

Je ontvangt een reader met daarin een overzicht van de onderwerpen per dag, het vooraf te lezen lesmateriaal over systemisch werk, verschillende artikelen en een overzicht van boeken die er over systemisch werken in de Nederlandse taal verkrijgbaar zijn.

Werktijden en data

Drie modules van twee dagen op donderdag en vrijdag van 9:30 tot 17:00 uur.

 • Eerste blok
 • 24 september 2015
 • 25 september 2015
 • Tweede blok
 • 15 oktober 2015
 • 16 oktober 2015
 • Derde blok
 • 19 november 2015 (tot 18:00 uur)
 • 20 november 2015

Studiebelasting opleiding

Button naar reacties basisopleiding familieopstellingen en systemisch werkenDe opleiding familieopstellingen en systemisch werken bestaat uit 6 dagen scholing, twee maal 4 uren intervisie, ongeveer 10 uur huiswerkopdrachten en 24 uren literatuurstudie. Je kunt rekenen op een gemiddelde studiebelasting van 90 uur verspreid over drie maanden. Met betrekking tot de literatuur kun je in het voren lezen. Op de tweede dag van de opleiding plan je met de groep gezamenlijk de intervisie bijeenkomsten tussen de modules.

Toetsing en certificering

De te lezen literatuur wordt getoetst door middel van een opdracht. Daarnaast maak je een genogram van je eigen systeem van herkomst, en in de laatste module begeleid je een opstelling onder supervisie. Wanneer je voor de opdrachten gemiddeld een voldoende scoort en je de opleidingsdagen en de supervisie aanwezig bent geweest, ontvang je een certificaat.

Trainers, locatie en groepsgrootte

Ronde foto opleider Janneke Robers Ronde foto opleider Jasper Jobse De opleiding familieopstellingen en systemisch werken wordt gegeven door Jasper Jobse en Janneke Robers. Er is plaats voor maximaal 14 deelnemers (er zijn nog 3 plaatsen).

De opleidingslocatie is In de Weerd in het centrum van Arnhem. In de Weerd ligt op 5 minuten lopen van NS station Arnhem en is goed bereikbaar per auto.

Erkenning opleiding

De opleiding is erkend door de Stichting Keurmerk Beroepsscholingen voor de Psychosociale en Geestelijke Gezondheidszorg (SKB ®) op post-HBO niveau voor 90 Studie Belastings Uren (SBU).

 • Een helder overzicht, duidelijke opbouw en het onder supervisie begeleiden van een opstelling is een gedegen afsluiting – Stichting SKB

Kosten opleiding familieopstellingen

De deelnamekosten zijn € 1450,- (voor bedrijven is dit excl. 21% btw).

Bij de deelnamekosten zijn inbegrepen: een persoonlijke reader met daarin de te lezen literatuur, iedere dag een goed verzorgde lunch met soep, gedurende de gehele dag koffie, thee en frisdrank, en een erkend opleidingscertificaat bij afronding.


Inschrijfformulier basisopleiding familieopstellingen

Ik neem deel op:

Voor- en achternaam
*

 Man Vrouw *

Deelnametarief:
 Werknemer/Ondernemer Particulier *

Bedrijfsnaam (indien van toepassing)

Adres
*

Postcode
*

Woonplaats
*

Telefoon
*

E-mail
*

Welke ervaring heb je met systemisch werk?
*

Slik je medicijnen die de psyche beinvloeden:
 Ja Nee *

Ben je op dit moment in (psycho)therapie:
 Ja Nee *

Voor de lunch gaat mijn voorkeur uit naar:
 Vegetarisch Vlees Geen voorkeur

Opmerkingen

Ik ga akkoord met de Algemene Voorwaarden
(link opent in nieuw venster).