Opleiding familieopstellingen ★ module 1

Opleiding familieopstellingen en systemisch werken – Module 1

opleiding familieopstellingenIn onze opleiding familieopstellingen leer je de basis van het systemisch waarnemen en opstellen van families. Je leert werken met onderwerpen als plek, geven en nemen, in- en uitsluiten, het lot, geweten, ordening en loyaliteit.

De opleiding familieopstellingen bestaat uit twee modules. Op deze pagina lees je over de eerste module. Na de eerste module kun je aan de tweede deelnemen. Beide modules duren zes dagen en zijn los van elkaar te volgen.

Het uitgangspunt van de opleiding familieopstellingen zijn vier basisprincipes in het systemisch werken. Je leert deze principes op verschillende manieren herkennen, zien hoe het mensen beweegt of juist verstrikt, en hoe je met dit krachtenveld kunt werken. Als afsluiting van elke module leid je onder supervisie een familieopstelling van een half uur. De opleiding is erkend op post-HBO niveau.

De eerste module wordt tweemaal per jaar gegeven. Er start een groep op donderdag 23 maart 2017 en een groep op donderdag 5 oktober 2017. De tweede module wordt eenmaal per jaar gegeven en start dit jaar op donderdag 18 mei 2017.

Wat leer je in de eerste module van de opleiding familieopstellingen?

De eerste module van de opleiding familieopstellingen is een introductie in de rijkdom van het werken met opstellingen. Je leert hoe systemisch werken anders is dan een individuele (psychologische) benadering. Je leert zien hoe loyaliteit aan een systeem tot uiting komt en waaraan je hem kunt herkennen. Dat doe je door jezelf in te zetten als instrument in het contact met diegene die je begeleidt en zijn opstelling.

Je leert een genogram maken, de basisprincipes herkennen en je maakt kennis met werken vanuit ‘het lege midden’. Ook leer je wat het betekent om mee te voelen, zonder mee te lijden, en maak je kennis met het werken met idiomen.

 • Deze opleiding is krachtig neergezet in inhoud en betekenisvolle dagen. Het is vooral de eenvoud van de opleiding die de reis naar de diepte betekenis geeft.

Doelgroep

De opleiding familieopstellingen is geschikt voor mensen die zich beroepsmatig of persoonlijk, de basis van het opstellen eigen willen maken. En de bereidheid hebben zijn of haar eigen systeem van herkomst te onderzoeken.

Cursisten zijn mensen die werkzaam zijn (of willen zijn) in het begeleiden van mensen, zoals hulpverleners, therapeuten, coaches en leidinggevenden. Maar ook mensen die vooral hun eigen systeem van herkomst willen onderzoeken.

De opleiding staat open voor iedereen die aan minimaal een dagworkshop familieopstellingen heeft deelgenomen, bij Jerphaas of elders.

Bij twijfel kunnen we een kort (telefonisch) kennismakingsgesprek plannen en de mate van aansluiting bij de opleiding bespreken.

 • Wat ik heb geleerd is het lezen van lichaamstaal, het verduren als professional wat zich ontvouwt, de herkenning van de vier basisprincipes en de schoonheid van wat er mogelijk is door systemisch te werken.

Structuur opleiding familieopstellingen

De eerste module van de opleiding familieopstellingen duurt zes dagen en bestaat uit drie blokken van twee dagen. De eerste twee blokken hebben de vier systemische basisprincipes als onderwerp. Het derde blok besteden we aan het vraaggesprek en het opstellen zelf. De dagen zijn als volgt opgebouwd:

 • Eerste blok
 • Dag 1: Erkennen wat er is
 • Dag 2: Erbij horen
 • Tweede blok
 • Dag 3: Ordening
 • Dag 4: Balans geven en nemen
 • Derde blok
 • Dag 5: Onder supervisie opstellingen begeleiden
 • Dag 6: Onder supervisie opstellingen begeleiden

Inhoud opleiding familieopstellingen

Tweede basispcincipe familieopstellingen: Erbij horenEerste basisprincipe familieopstellingen: Erkennen wat er isDe eerste twee blokken besteden we aan het doen van ervarings-oefeningen die je vertrouwd maken met de basisprincipes.  Je leert de basisprincipes herkennen en met ze werken. Zowel cognitief, emotioneel als met het lijf. De oefeningen vormen een combinatie van ontwikkelingspsychologie en systeemdynamiek. 

In het derde blok begeleid je zelf een opstelling onder supervisie. Je laat zien hoe je de basisprincipes herkent in het openingsinterview, start met het opstellen, het begeleiden en het afronden van een opstelling.

Het uitgangspunt in het begeleiden van familieopstellingen is dat je als begeleider je eigen waarnemend instrument bent.

In de opleiding komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Wie behoort er tot het familiesysteem en wie niet?
 • Wat is een verstrikking en hoe werkt het geweten?
 • Wat behoort tot de systeemdynamiek en wat niet?
 • Vertrouwd raken met het lege midden
 • De onderbroken uitreiking
 • Het herkennen van lichaamstaal, ademhaling en oogbewegingen
 • Taal- en idioom gebruik, ervaren welke woorden helen
 • Contact en verbinding maken met je cliënt en zijn vraag
 • Het maken en lezen van een genogram
 • Sleutelpersonen herkennen
Na de eerste module van de opleiding ben je in staat eenvoudige opstellingen te leiden. Je kent en herkent de basisprincipes, en kunt systemische interventies plegen in coaching of therapie.

Werkwijze

Vierde basisprincipe familieopstellingen: Balans in geven en nemenDerde basisprincipe familieopstellingen: OrdeningWanneer je systemisch wilt leren waarnemen, is het van groot belang dat je je eigen plek binnen je systeem van herkomst kent én neemt. Binnen de opleiding familieopstellingen is hier veel aandacht voor. We werken afwisselend met theorie en praktijk. Van jou als deelnemer wordt gevraagd dat je persoonlijke casuïstiek inbrengt.

Cursusmateriaal

Bij aanvang van de opleiding ontvang je een uitgebreide persoonlijke reader met daarin een overzicht van de onderwerpen per dag, lesmateriaal over systemisch werk en de basisprincipes en verschillende artikelen.

Werktijden en data

De eerste module van de opleiding bestaat uit drie blokken van elk twee dagen. Deze zijn op donderdagen en vrijdagen van 9:30 tot 17:00 uur.
In 2017 wordt de eerste module van de opleiding tweemaal gegeven:

  • Eerste blok
  • 23 maart 2017
  • 24 maart 2017
  • Tweede blok
  • 6 april 2017
  • 7 april 2017
  • Derde blok
  • 20 april 2017 (tot 18:00 uur)
  • 21 april 2017 (tot 18:00 uur)

  • Eerste blok
  • 5 oktober 2017
  • 6 oktober 2017
  • Tweede blok
  • 2 november 2017
  • 3 november 2017
  • Derde blok
  • 30 november 2017 (tot 18:00 uur)
  • 1 december 2017 (tot 18:00 uur)

Tussen de blokken heb je twee intervisie bijeenkomsten, van ieder een dagdeel.

 • De laatste dag mochten we zelf een opstelling leiden. Aan het begin van de reeks leek dit onmogelijk, aan het einde voelde het vertrouwd genoeg. Heel bijzonder.

Studiebelasting opleiding

Button naar reacties opleiding familieopstellingen en systemisch werkenDe eerste module van de opleiding familieopstellingen bestaat uit 6 dagen scholing, twee maal 4 uren intervisie, ongeveer 10 uur huiswerkopdrachten en 24 uren literatuurstudie. Je kunt rekenen op een gemiddelde studiebelasting van 90 uur. Met betrekking tot de literatuur kun je in het voren lezen. Op de tweede dag van de opleiding plan je met de groep gezamenlijk de intervisie bijeenkomsten tussen de modules.

Toetsing en certificering

De te lezen literatuur wordt getoetst door middel van een opdracht. Daarnaast maak je een genogram van je eigen systeem van herkomst, en in de laatste module begeleid je een opstelling onder supervisie. Wanneer je voor de opdrachten gemiddeld een voldoende scoort en je de opleidingsdagen en de supervisie aanwezig bent geweest, ontvang je een certificaat.

Erkenning opleiding door SKB en CRKBO

De opleiding is erkend door de Stichting Keurmerk Beroepsscholingen voor de Psychosociale en Geestelijke Gezondheidszorg (SKB ®) op post-HBO niveau voor 90 Studie Belastings Uren (SBU).
Jerphaas is als onderwijsinstelling erkend door Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). Beide erkenningen betekenen dat je kwaliteit van ons kunt verwachten.

Trainers, locatie en groepsgrootte

Ronde foto opleider Janneke Robers Ronde foto opleider Jasper Jobse De opleiding familieopstellingen en systemisch werken wordt gegeven door Jasper Jobse (therapeut, opstelling- en systeemdocent) en Janneke Robers (coach, lijf- en lichaamstaaldocente). Er is plaats voor 14 deelnemers.

De opleidingslocatie is: In de Weerd aan de Weerdjesstraat 168, 6811 JH Arnhem. In de Weerd ligt in het centrum van Arnhem, op slechts 5 minuten lopen van NS station Arnhem Centraal en is goed bereikbaar per auto.

Kosten

opleidingDe deelnamekosten voor de eerste module bedragen 1560,- (vrijgesteld van btw).
De kosten voor aanschaf van de verplichte literatuur bedragen € 44,50.

Bij de deelnamekosten zijn inbegrepen: een persoonlijke reader, iedere dag een goed verzorgde vegetarische lunch met diverse soorten vers belegde broodjes en huisgemaakte soep, gedurende de gehele dag koffie, thee en frisdrank, en een SKB erkend opleidingscertificaat bij afronding.


Inschrijfformulier Module 1 – Opleiding familieopstellingen

Ik neem deel op:

Voor- en achternaam
*

ManVrouw *

Bedrijfsnaam (indien van toepassing)

Adres
*

Postcode
*

Woonplaats
*

Telefoon
*

E-mail
*

Welke praktijkervaring heb je met systemisch werk?
*

Slik je medicijnen die de psyche beinvloeden:
JaNee *

Ben je op dit moment in (psycho)therapie:
JaNee *

Hoe heb je van onze opleiding gehoord?

Opmerkingen

Ik ga akkoord met de Algemene Voorwaarden
(link opent in nieuw venster) en de deelnamekosten.