Beroepsvereniging het NVPA

Logo van Nederlands Verbond voor Psychologen, psychosociaal therapeuten en Agogen het NVPAJerphaas is erkend door het Nederlands Verbond voor Psychologen, Psychosociaal therapeuten en Agogen, het NVPA.

Visie NVPA

Het NVPA is een beroepsvereniging met 1600+ leden. Elke therapeut heeft zijn eigen specialisme en vakgroep bij de NVPA. Voor Jerphaas is dat familieopstellingen / systemisch werken. De NVPA is opgericht in 1975 en richt zich op goed opgeleide therapeuten die, hoe verschillend ze ook werken, samen blijven zoeken naar waar het in het leven en het werken met mensen echt om gaat. Professionele deskundigheid, kennis van de menselijke levensloop als zinvol gebeuren en ervaringsdeskundigheid, zijn belangrijke uitgangspunten.

“Het leven dient voorwaarts geleefd te worden en achterwaarts begrepen.”
Søren Kierkegaard

Erkenning door het NVPA betekent dat de sessies bij Jerphaas deels vergoed worden wanneer je aanvullend verzekerd bent. Kijk op de website van het NVPA voor een overzicht van de vergoedende verzekeraars.


Registraties:

CRKBO

logo CRKBOJerphaas voldoet aan de kwaliteitscode voor onderwijsinstellingen. Het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO) heeft Jerphaas beoordeeld en goed bevonden op: de kwaliteit van de organisatie, docenten, voorlichting, uitvoering, examinering, contracten, klachtenregeling en betalings- en leveringsvoorwaarden.

RBCZ

logo RBCZJerphaas is ook opgenomen in het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg, de RBCZ.

De RBCZ certificeert en registreert complementair artsen en therapeuten op Hbo-niveau.